PO
Designation
Sr. Planning Officer
Email ID
tdorji[𝒂𝒕]trashiyangtse.gov.bt
Phone
04-781142