Tshering Gyeltshen

tm6
Designation
Menchu- Tsangdung Tsogpa