Singye Dorji

Singye Dorji
Designation
Dzongkhag Health Officer
Phone
04-781189