Namgay

t19
Designation
Tshogpa (Manam – Chemkhar)