ed
Designation
Economic Development Officer
Email ID
cyuden[𝒂𝒕]trashiyangtse.gov.bt