dro
Designation
Development Regulatory Officer
Email ID
yontenjamtsho[𝒂𝒕]trashiyangtse.gov.bt